20 years of experience

Jums Aktualu sumažinti sąnaudas?

Vaistų gamintojai neretai susiduria su situacija, kada dėl pasikeitusių vaistų ženklinimo reikalavimų ar netinkamo pagamintų vaistinių preparatų ženklinimo, pritrūkus rinkai reikiamo kiekio (sutrikus gamybai ar neplanuotai išaugus pardavimams) tenka keisti vaistinio preparato pakuotės lapelį ar išorinę pakuotę, ar perpakuoti kitos šalies rinkai skirtą vaistinį preparatą. Tokiu atveju labai svarbu gauti operatyvią ir kokybišką paslaugą bei išvengti išlaidų, susijusių su vaistinių preparatų išsiuntimu perpakavimui atgal į gamyklą.Taip sutaupomi ir laikas, ir pinigai.

2012 m. ENTAFARMA gavo Gamybos licenciją vaistų perpakavimui ir importui iš trečiųjų šalių bei serijos išleidimui. Augant klientų poreikiams bei apimtims 2019 m. pradėjome teikti ir vaistų serializacijos paslaugą. ENTAFARMOS vykdoma veikla atitinka aukščiausius kokybės standartus. Tai įrodo gautas GGP, sertifikatas, FVD Falsifikuotų Vaistų direktyvos reikalavimų laikymasis bei mūsų klientų, žinomų vaistų gamintojų – Astellas Pharma Europe, Fresenius Kabi, Johnson & Johnson, MSD, Novartis Consumer Health, Sandoz, Sanofi, Stada, Teva bei kt., atlikti auditai ir mūsų, kaip tinkamo partnerio, pasirinkimas. ENTAFARMA perpakuoja bei serializuoja virš 5 milijonų pakuočių per metus.

perpakavimas

  • Serializacija: išaktyvinimas, unikalaus identifikatoriaus (UI) atspausdinimas, apsauginių priemonių uždėjimas pagal Europinius Falsifikuotų Vaistų direktyvos (FVD) reikalavimus
  • Išorinės pakuotės pakeitimas
  • Pakuotės lapelio, išorinės pakuotės ar lipduko gamyba, pagal gamintojo pateiktą bylą
  • Išorinės pakuotės, lipduko ar blisterio ženklinimas
  • Lipduko klijavimas, pakeitimas
  • Pakuotės lapelio įdėjimas / pakeitimas